Jag har kallat boken ”Fågel Fenix” för en reflektions- och tänkebok.
Den är skriven med utgångspunkt från min 15 åriga erfarenhet från fängelse- och häktesvärlden. Den handlar om människor jag mött, om ångest, problem men också förändring och glädjeämnen.
Här finns också några böner, sånger och dikter skrivna av intagna som jag träffat.

”Fågel Fenix, är en mytisk fågel förknippad med en rad legender från olika kulturer. Den var en helig fågel hos forntidens egyptier.
Jag sammanfattar även följande: Fågel Fenix betyder feniciska fågeln. Eftersom Fenix i grekiskan också är benämningen på palmträdet, förekommer i antik konst avbildningar av Fågel Fenix ofta tillsammans med palmkvistar. Sådana bilder är vanliga i katakomberna, där de första kristna höll sina underjordiska gudstjänster och begravde sina döda. Som hemligt kristet kodtecken var det lämpligt. Fågeln förekom i allmänna och hedniska sammanhang och när man använde den behövde det inte betyda att man röjde sig som kristen.
Ändå hade den för de kristna sin särskilda, dolda innebörd. Det heliga tecknets hemlighet var: Kristi död och uppståndelse.

Med hopptexter menas också, hopp som i hoppas, texter som ger förhoppningar. Min önskan är att du skall finna något bra för dig i dessa texter, som kan ge dig förväntningar inför framtiden och att du som Fågel Fenix dör från något och står upp igen till nytt liv, ny kraft, ny glädje och ny tro. Kanske du får nya tankar och ord, så att du börjar stryka och ändra eller komplettera i texterna.”